SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sy`nas verb syntes synts syn·as1i pres. vanligensyns (kunna) upp­fattas med syn­sinnet NollJFRcohyponymmärka 3 bergen syntes vid horisontenhan gick in i skogen och snart syntes han inte längredet syns att de är tvillingaribl. äv.träffas skämts. el. starkt vard.Hej så länge, vi syns på museet!synas (ngnstans)sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. synas 2i pres. vanligensynes ge ett all­mänt in­tryck av att ha egenskapen som fram­går av samman­hanget ngt högt.NollSYN.synonymtyckassynonymförefalla regissören har lyckats fram­kalla en trolsk värld där allt synes möjligtvintern kan i­bland synas o­ändligt långsynas ADJsom synessom du/ni själv(a) kan sesom synes har vi inte hunnit tapetsera än­nu sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-LagenIcke synas men vara.Marcus Wallenbergs (och tidigare Tyko Brahes) valspråk Uttrycket vi syns används ibland i stället för vi ses. Det kan då uppstå dubbeltydigheter (jfr vi syns balkongen), och uttrycket används också främst i informella sammanhang. Liknande dubbeltydigheter kan uppstå när man använder uttrycket vi hörs, men här har man inget val – det finns bara ett verb.