publicerad: 2021  
synbar synbart synbara
syn·bar
adjektiv
sy`nbar
som (lätt) kan ses
hon läste tidningen utan synbar brådska
äv. ut­vidgat som (lätt) kan märkas
han var sur utan någon synbar orsak
belagt sedan 1668