publicerad: 2021  
synare synaren, plural synare, bestämd plural synarna
syn·ar·en
substantiv
sy`nare
person som (yrkes­mässigt) av­synar till­verkade före­mål m.m.
belagt sedan 1734