publicerad: 2021  
register registret, plural register, bestämd plural registren
reg·istr·et
substantiv
regis´ter
1 ordnad förteckning över personer, fakta eller dylikt; ofta av mer officiellt slag
registerkontroll; registerkort; registrera; kortregister; medlemsregister; personregister; sakregister
ett register (för/över något)
ett register (för något)
ett register (över något)
föra register; lägga upp ett register; upp­rätta ett register; slå i register; registret i slutet av boken
äv. om del av minne hos data­maskin
äv. bildligt
syndaregister
belagt sedan 1504 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska register; av medeltidslat. regis´trum 'förteckning', till lat. reger´ere 'åter­föra; skriva in'
2 (del av) tonhöjds­område hos sång­röst eller instrument
bröstregister; huvudregister
han låter bäst i de högre registren
äv. orgelstämma
äv. bildligt i ut­tryck för (mång­sidig) kompetens
hon har ett brett register; i den aktuella upp­sättningen spelar han ut hela sitt register
belagt sedan 1814