publicerad: 2021  
registerstudie register­studien register­studier
substantiv
regis`terstudie
forskning där data hämtas från (person)register
en retrospektiv register­studie; en register­studie över komplikationer i sam­band med buk­operationer
belagt sedan 1985