publicerad: 2021  
ta ner tog tagit, presens tar
eller
ta ned tog tagit, presens tar
verb
ta ne´r el. ta ne´d
1 flytta till lägre nivå
ta ner något
ta ner boken från hyllan
spec. i fot­boll, ofta med ton­vikt på dämpning av bollens rörelse
ta ner bollen
ta ner månen se måne
ta ner skylten se skylt
ta ner stjärnorna se stjärna
belagt sedan 1526
2 minska om­fattningen av
ta ner något
försöka ta ner förlustriskerna
belagt sedan 1986
3 bedöma som (nästan) värde­lös med av­seende på sak el. person
ta ner någon/något
ta ner någon
ta ner något
kritiken tog helt ner hans nya roman
äv. (i sport­sammanhang) var­dagligt hindra (någon) att spela en fram­trädande roll
mitt­backarna tog ner motståndar­lagets skytte­kung
ta ner någon på jorden se jord
belagt sedan 1879
ta nernertagande, nertagning
ta nednedtagande, nedtagning