publicerad: 2021  
tara taran
tar·an
substantiv
ta`ra
vikten av en varas förpackning vid beräkning av varans egen vikt
brutto­vikten minus taran ut­gör netto­vikten
belagt sedan 1648; av ita. tara 'tara(vikt); av­drag'; av arab. tarh 'av­drag; bortkastande'