publicerad: 2021  
temporal temporalt temporala
temp·or·al
adjektiv
tempora´l
1 som har att göra med (språkliga ut­tryck för) tid eller tempus om vissa binde­ord och mot­svarande bi­satser
till de temporala konjunktionerna hör "när" och "medan"
belagt sedan 1852; till tempus
2 som hör till tinningen
temporallob
belagt sedan 1918; till tempus i bet. 'tinning'