publicerad: 2021  
tjänsteplikt tjänste­plikten
tjänste|­plikt·en
substantiv
tjän`steplikt
lag­stadgad skyldighet att ut­föra arbete an­visat av myndighet i vissa kris­situationer, särsk. krig
all­män tjänste­plikt
belagt sedan 1839