publicerad: 2021  
tjänstepension tjänste­pensionen tjänste­pensioner
tjänste|­pens·ion·en
substantiv
tjän`stepension
pension som baseras på (in­komst av) tidigare an­ställning och som betalas ut­över den all­männa pensionen
tjänste­pensionen betalas av arbets­givaren; inte alla arbets­givare erbjuder tjänste­pension
belagt sedan 1914