publicerad: 2021  
tjänsteman tjänstemannen tjänstemän, bestämd plural tjänstemännen
tjänste|­mann·en
substantiv
tjän`steman
person som är an­ställd för att ut­föra upp­gifter som mera har an­knytning till administration än till direkt produktion och som där­för vanligen har in­rutat skriv­bords­arbete; i mots. dels till arbetare, dels till högre chefer, dels äv. till fria yrkes­utövare
tjänstemannaansvar; tjänstemannarörelse; banktjänsteman; regeringstjänsteman; tulltjänsteman
en tjänste­man på före­taget; tjänste­männen på förvaltningen
belagt sedan 1726; jfr fornsvenska þiänista man 'tjänare'