SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derstödstagaranda substantiv ~n under·stöds·tag·ar|­and·anin­ställningen att det är naturligt att få ekonomiskt under­stöd och att man ev. kan av­stå från att arbeta ned­sätt.; åld.ekon.psykol.samh.från konservativt håll kritiserade man den understödstagaranda som man menade att regeringen genom sin välfärds­politik indirekt hade upp­muntratsedan 1933