publicerad: 2021  
undervisning under­visningen
under|­vis·ning·en
substantiv
un`dervisning
förmedling av kunskaper eller färdigheter i organiserad form i skola eller dylikt
undervisningsmetod; campusundervisning; distansundervisning; katederundervisning; stödundervisning
en­skild under­visning; lärar­ledd under­visning; obligatorisk under­visning; ge under­visning; bedriva under­visning; med­dela under­visning
undervisning (av någon) (i/om något/att+verb/sats)
undervisning (av någon) (i något)
undervisning (av någon) (i sats)
undervisning (av någon) (i att+verb)
undervisning (av någon) (om något)
undervisning (av någon) (om sats)
undervisning (av någon) (om att+verb)
under­visningen gavs i form av före­läsningar, seminarier och laborationer
belagt sedan 1457–64 (Skrifter till uppbyggelse från medeltiden); fornsvenska undirvisning