publicerad: 2021  
material materialet, plural material, bestämd plural materialen
materi·al·et
substantiv
materia´l
1 råämne ofta för bearbetning, ibland för direkt ut­nyttjande
materialprovning; byggnadsmaterial; fyllnadsmaterial
material (till/för något)
material (för något)
material (till något)
brännbart material; åter­vunnet material; material av olika slag var staplat över­allt; en polo­tröja av ett tunt material; en konstnär som arbetar i traditionella material
äv. abstrakt obe­arbetat stoff för (intellektuell) bearbetning
upphovsrätts­skyddat material; hemlig­stämplat material; samla material till en av­handling; det är svårt att dra slut­satser på grund­val av det magra materialet; en skiva med tidigare outgivet material
ibland äv. om levande varelser (som ska formas)
elevmaterial; soldatmaterial
belagt sedan 1651; till senlat. materia´lis 'som hör till materien'; till materia
2 materiel
undervisningsmaterial
belagt sedan 1549