publicerad: 2021  
undvikande ingen böjning
und|­vik·ande
adjektiv
un`dvikande
som und­viker att ge upp­lysningar om de verkliga förhållandena vanligen om persons beteende
"Vi studerar oppositionens förslag", sade stats­ministern und­vikande (adverbial)
belagt sedan 1834