SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tagerande adjektiv, ingen böjning ut|­ag·er·andesom bryter mot gällande normer och ofta upp­träder mer el. mindre våldsamt; särsk. om ungdomar anv. som ngt förskönande om­skrivningkomm.killar i ton­åren är ofta utagerande och aggressivasedan 1976