SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1u`tan preposition ut·ani av­saknad av den före­teelse som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponymförutan vara utan bo­stadbarnen växte upp i frihet utan kraväv. för att an­ge att viss (förväntad) handling inte ut­förshon gick sin väg utan att säga ett ordbli utaninte få (ngt)när natt­klubben gick i konkurs var det flera band som blev utan arvode det är inte utan attdet är faktiskt så attdet är inte utan att man blir imponerad av regissörens sätt att handskas med det dåliga manuset utan krusse2krus utan uppskovseuppskov utan vidarese1vidare sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. utan, även ’ut­ifrån; utan­till; utan­för; ut­om’
2u`tan konjunktion ut·anmedan det där­emot är fråga om att vara på det (an­dra) sättet Nollhon var inte sjuk utan tröttsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
3u`tan adverb ut·anpå ut­sidan Nollbilen ren­gjordes både utan och innankänna ngn både utan och innankänna ngn mycket välde har levt i­hop i över tret­tio år och känner var­andra både utan och innan sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen