publicerad: 2021  
uteförsvar ute­försvaret
ute|­för·svar·et
substantiv
u`teförsvar
samman­fattningen av alla försvars­spelare ute på planen i ett fotbolls-, handbolls- el. bandylag eller dylikt; i mots. till mål­vakt
belagt sedan 1935