publicerad: 2021  
utlärd utlärt ut­lärda
ut|­lär·da
adjektiv
u`tlärd
som har gått igenom viss (praktisk) yrkes­utbildning
utlärd (av någon)
hon är ut­lärd målare
belagt sedan 1604