publicerad: 2021  
1värd värt
adjektiv
´rd
som i värde mot­svarar viss annan före­teelse, vanligen något penningbelopp
värd någon/något/att+verb
värd någon
värd något
värd att+verb
bilen är värd sitt pris; tavlan an­ses vara värd om­kring en miljon
äv. all­männare i fråga om abstrakt värde som kräver viss an­strängning, med­för viss risk eller dylikt
är det värt allt besväret att söka ett litet resebidrag?; en film som är väl värd att se; palatset är värt ett besök; en sak som är värd att kämpa för; det är värt att på­peka att författaren har samlat in hela materialet själv; det är inte värt att du hoppar där­ifrån
äv. i fråga om värde mot­svarande viss grad av upp­skattning eller dylikt förtjänt av, värdig
hon är väl värd en löne­förhöjning
det är fara värt att ... se fara
vara guld värd se guld
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska värþer 'värd; värdig; värderad'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
2värd värden värdar
värd·en
substantiv
´rd
1 person som tar hand om in­bjudna gäster genom att ge dem mat och dryck, under­hålla dem eller dylikt; vanligen i förhållande till egna gäster men äv. all­männare
värdfolk; värdpar
värden tog emot i dörren och hälsade väl­kommen
äv. person eller organisation som an­ordnar fest, tävling eller dylikt
värdland
staden var värd för en stor konferens
äv. om person som mot betalning ger hus­rum åt gäster och säljer mat och dryck till dem
hotellvärd
äv. person som hyr ut bo­stad
äv. om person med spec. upp­gifter i vissa sammansättn.
göra upp räkningen utan värden se räkning
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska värdher 'värdshusvärd; husägare'; av lågtyska wert med samma betydelse; av ovisst urspr.
2 vanligen i sammansättn. organism som en parasit lever på
värdcell; värddjur; värdväxt
belagt sedan 1896