publicerad: 2021  
vagina vaginan el. vagina, plural vaginor
vag·in·an
substantiv
[-gi`-]
slida
sköra slem­hinnor i vaginan
belagt sedan 1835; av lat. vagi´na '(svärds)skida; hölje'