publicerad: 2021  
sång sången sånger
sång·en
substantiv
1 knappast plur. det att sjunga
sånglektion; sånglärare; allsång; körsång; solosång
skön sång; vacker sång; sång och musik; de har sång på schemat nästa timme
äv. med tanke på ljudet av sjungande röster
psalmsång
brista ut i sång; lyssna på barnens sång; sången steg mot himlen; näkter­galens sång hördes i kvällen
äv. bildligt om ljud som på något sätt liknar sång
maskinernas sång; stormens sång
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sanger; gemensamt germanskt ord; bildn. till sjunga
2 musik­stycke som är av­sett att sjungas
JFR låt, 1visa
sångbok; sångtext; vaggsång
en sång (om någon/något/att+verb/sats)
en sång (om någon)
en sång (om något)
en sång (om sats)
en sång (om att+verb)
stämma upp en sång; sjunga en sång; hon gnolade på en känd sång
äv. av­delning i klassiskt dikt­verk
första sången i Iliaden
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (i sammansättn. otte-; (Uplands-Lagen))