SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1var adverb på vilken plats som in­ledning till direkt fråga Nollvar är barnen?var ligger Bankeryd?äv. in­ledande indirekt fråga e.d.jag undrar var hon ärnu vet vi var hon äribl. äv.var­helst sätt dig var du villhär och varse1här var som helstpå vilken plats som helstdu får sätta dig var som helst; han kan verkligen somna var som helst sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform huar, fornsv. hvar ’varest; var helst; då; om’; gemens. germ. ord; bildat till stammen i 1vad Det gamla ordet var frågar efter befintlighet: ’på vilken plats?’ Däremot frågar vart efter riktning: ’till vilken plats?’ Den distinktionen har vi all anledning att upprätthålla. Skilj mellan Var är bollen? och Vart rullade bollen? Ordet vart återgår på varåt, som klart uttrycker just riktning. Att använda vart för var gör ett regionalt intryck.
2var pronomen ~t samtliga en­skilda tagna en i sänder ur en viss mängd av personer el. före­teelser NollJFRcohyponymvarje envarvar dag ger nya upp­levelserdatorn blev nära nog var mans egendomta var sak för sigspec. för att an­ge vad varje individ får (el. har) el. för att betona sär­skiljandei vissa ut­tryck de fick en kola varbarnen fick var sitt äpplede bor var för sig men träffas varje dagvar femte (tionde, tjugonde etc.) minutse1minut 1 var och envarje (en­skild) persondet är upp till var och en om man vill rösta eller inte var och varannannästan varjekoppar­rör och järn­skrot stjäls i var och var­annan kommun; hon läser e-post var och var­annan timme sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunformer huariR, huariaR (plur.), fornsv. hvar ’vilken; var och en; varje’; bildn. till 1var
3var substantiv ~et var·etgul­vit, tjock­flytande massa av döda bakterier, celler och vita blod­kroppar som bildas vid smältning i infektions­härdar med.varbildningvarböldvarhärdfå var i öronensedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. var; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.
4var substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en var·etofta i sammansättn. skyddande över­drag för kudde o.d. hush.bolstervarkuddvartäckvarsedan ca mitten av 1300-talet (i sammansättn.)förteckning över föremål i kungens skattkammare (Svenskt Diplomatarium)fornsv. var; besl. med eng. wear ’vara klädd i’ och med 1väst
5var substantiv ~en ~ar var·envanligen i sammansättn. typ av (stor) flundrefisk med rund platt kropp Nollglasvarpiggvarslätvarsedan 1680se piggvar