publicerad: 2021  
variationsbredd variations­bredden variations­bredder
vari·at·ions|­bredd·en
substantiv
[-∫o`ns-]
statistik skillnad mellan största och minsta observerade värde hos visst material
belagt sedan 1905