publicerad: 2021  
vederfaras vederfors vederfarits
verb
ve`derfaras
ålderdomligt komma (någon) till del både om positiva och negativa före­teelser
vederfaras någon
det oblida öde som vederfarits henne; den ära som vederfors föräldrarna när sonen blev biskop
belagt sedan 1445 (Samling af åtskilliga handlingar och påminnelser (Lagerbring)); fornsvenska vidherfara(s); efter lågtyska wedderfaren med samma betydelse, urspr. 'gå, fara emot'
vederfarasvederfarande