publicerad: 2021  
eldning eldningen
eld·ning·en
substantiv
el`dning
det att elda särsk. för att värma upp något
eldningsanläggning; eldningsförbud; koleldning; oljeeldning; vedeldning
eldning (av/med något)
eldning (av något)
eldning (med något)
eldning med fasta bränslen
belagt sedan 1535