publicerad: 2021  
verfremdung ingen böjning, utrum
ver·fremd·ung
substantiv
[ferfrem´doŋ]
av­siktligt brytande av illusionen vid fram­förande av teater­pjäs t.ex. genom att skåde­spelarna arrangerar om scen­bilden, fullt synligt; i enlighet med Brechts teater­teorier
verfremdungseffekt
belagt sedan 1951; av tyska Verfremdung med samma bet.