publicerad: 2021  
verksam verksamt verksamma
verk·samm·are
adjektiv
ver`ksam
1 som arbetar i viss befattning el. funktion
verksam (med något/att+verb)
verksam (med något)
verksam (med att+verb)
verksam (som någon)
han är ideellt verksam; hon var verksam i ett par olika styrelser
ofta äv. om handling eller dylikt, ofta med pregnant inne­börd (av stort arbete eller dylikt)
hon har levt ett mycket verksamt liv; NN bi­drog verksamt till segern (adverbial)
belagt sedan 1749
2 som har viss (grad av) verkan på någon el. något
verksam (mot något)
acetyl­salicylsyra är den verksamma bestånds­delen i många värk­tabletter
belagt sedan 1746