SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
yr`kesinspektion substantiv ~en ~er yrk·es|­in·spekt·ion·envanligen best. f. sing. och med versal en myndighet som ut­övade till­syn över säkerhets­frågor i yrkes­arbete sedan 2001 in­förlivad i Arbetsmiljöverket histor.admin.arb.samh.sedan 1890