publicerad: 2021  
kod koden koder
kod·en
substantiv
[kå´d]
1 obegriplig följd av siffror och bok­stäver med ett inne­håll som måste hemlig­hållas ut­om för ett få­tal
JFR chiffer
kodord; sifferkod
en personlig kod; de lyckades knäcka den hemliga koden; budskapet ska tolkas enligt en speciell kod
någon gång äv. utan inne­börd av sekretess
äv. bildligt om före­teelser i sam­band med fort­plantningen som kan upp­fattas som en sorts kod­system
den genetiska koden
belagt sedan 1906; av franska code 'lagsamling; regel'; av lat. co´dex, se ur­sprung till kodex
2 samling av normer
uppförandekod; yrkeskod
belagt sedan 1903