publicerad: 2021  
zygot zygoten zygoter
zyg·ot·en
substantiv
[sygå´t]
cell som bildats genom sammansmältning av en hanlig och en honlig köns­cell särsk. med tanke på an­lagen i cell­kärnan
JFR gamet
belagt sedan 1878; till grek. zygon´ 'parvis'