SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACCEPTABEL ak1säpta4bel l. -sept-, adj. -blare.
Etymologi
[af t. acceptabel, fr. acceptable, lat. acceptabilis]
antaglig, som kan godkännas, giltig. RARP 1: 100 (1629). NF (1875).
Spoiler title
Spoiler content