SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1893  
ACCEPTERLIG, adj. (†) som kan antagas l. godkännas. Thet gemeena löpande Myntet (i motsats till bankomynt) är ingestädes på Wexlarne accepterligit. Risingh Kiöph. 61 (1669).
Spoiler title