SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADELHÄR a3del~hä2r, äfv. ~hæ2r, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[fsv. adhalhär, adelhär. jfr ADAL-]
(förek. bl. vid skildring af medeltida förh.) hufvudhär, en härs hufvudstyrka. Adelhären eller Hufvudhären. Röding i 1 VittAH 1: 216 (1755). Strinnholm Hist. 4: 595 (1852). Anm. På missförstånd o. oriktig sammanställning med ADEL beror det, då adelhären antages beteckna frälsehären, den i krig tjänande adeln. Röding i 1 VittAH 1: 139 (1755). — jfr ADELS-HÄR.
Spoiler title
Spoiler content