SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFBILDLIG a3v~bil2dlig, adj.
(föga br.) som är en afbild. Från det afbildliga sluta till det urbildliga. Granfelt 103 (1861, 1870). Guds Sons afbildliga herrlighet. Björling Dogm. II. 1: 200 (1869); jfr Ebr. 1: 3. Lysander Faust 172 (1875).
Spoiler title
Spoiler content