SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFBINDA a3v~bin2da, v. -er, -band, -bundo, -bundit, -bunden (se för öfr. BINDA, v.). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afbinde, t. abbinden]
gm ombindning afskilja; särsk.
1) kir. anlägga ligatur på. Nafvel-strängens afbindning. Acrel Præs. i VetA 1750, s. 25. Den afbundne puls-ådrens ända bultade .. ansenligen. Dens. Därs. 1767, s. 60. Afbinda .. (Chirurg.) abbinden, durch Binden oder ein angelegtes Band absondern, z. E. eine Warze, ein Gewächs, ein Glied. Möller (1790). Operationen består i afbindning af lifmodern. Sjöstedt Förl. 180 (1875).
2) (föga br.) färg. = AFBASTA 2. SFS 1828, s. 1517.
Spoiler title
Spoiler content