SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFBILDLIGHET a3vbil1dlig~he2t, r. l. f.; best. -en.
(föga br.) teol. Menniskans afbildlighet (egenskap att vara afbild). Agardh Bl. skr. 1: 289 (1843). Menniskans afbildlighet af Gud. Granfelt 188 (1861, 1870). Björling Dogm. II. 2: 6 (1872).
Spoiler title
Spoiler content