SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFFÖRHANDLING, f.
Etymologi
[jfr ä. d. afforhandle]
(†) underhandling. Effter lång afförhandling vthi Cröningz tijdhen, är H: K: M: til .. wårt käre Fäderneslandz Regering annammet, Crönt och antagen bleffuen. Affhandlings besl. 24 Juli 1599, s. A 3 b.
Spoiler title
Spoiler content