SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFFÖLJD, f.; pl. -er.
(†) följd, konsekvens. Hvad .. för slema affölgder thenna .. lära hafver. Rydelius Förn. 140 (1720, 1737).
Spoiler title
Spoiler content