SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFFÖLJD, f.; pl. -er. (†) följd, konsekvens. Hvad .. för slema affölgder thenna .. lära hafver. Rydelius Förn. 140 (1720, 1737).
Spoiler title