publicerad: 2021  
avläsa avläste avläst, presens avläser
verb
a`vläsa
äv. lös förbindelse, se läsa av notera upp­visat värde av viss storhet; på instrument och dylikt
någon avläser något (från/på något)
någon avläser något (från något)
någon avläser något (något)
någon avläser sats
av­läsa temperaturen på termometern
äv. med konstruktions­växling
någon avläser något
av­läsa termometern
äv. all­männare iaktta
en viss osäkerhet kunde av­läsas i hennes an­sikte
spec. tolka mun­rörelser vid tal
de flesta hörsel­skadade kan av­läsa läpparna på en talare
belagt sedan 1839
avläsaavläsande, avläsning