SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFRASPA a3v~ras2pa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afraspe, holl. afraspen; jfr äfv. t. abraspeln]
Afraspa .. abraspeln. Möller (1790). — jfr RASPA AF.
1) med rasp l. gm raspande borttaga l. afskilja (ngt). Wikforss (1804, under abraspeln). Afraspa .. abradere l. deradere. Lindfors (1815). Cedro-olja erhålles genom pressning af det yttre afraspade skalet på citroner. Berzelius Kemi 4: 399 (1827). De under .. nitningen bildade hornsplittrorne (på hästhofvar) afraspas. Billing Hipp. 244 (1836, 1852). Från ett .. hvetebröd .. afraspas den yttre skorpan med rifjern. Hagdahl Kok. 689 (1879).
2) med rasp l. gm raspande jämna (ngt). Afraspa .. radula polire. Lindfors (1815). Das Papier a(btreiben:) afraspa eller afrifva papperet i kanterna. Deleen (1836, under abtreiben). Många delar (af ett gevärslås) afraspas medan de äro glödande. Almroth Tekn. 649 (1839). Sedan man beskurit och afraspat naglarne. Sjöstedt Förl. 35 (1875).
Spoiler title