SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFREGLERA a3v~regle2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
vederbörligen l. definitivt reglera l. justera. Då slidrörelsen blifvit komplett tillkopplad, böra .. sliderna afregleras. Frykholm 299 (1881, 1890).
Spoiler title
Spoiler content