SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSPÄNTA a3v~spän2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
(mindre br.) gm späntande frånskilja (tunna skifvor af ett stycke trä). Dalin (1850). Hennes lilla son, som kommit öfver en slät träklabb, afspäntade ifrigt deraf stickor för att underhålla elden under grytan. F. Bremer enl. Kindblad (1867). — jfr SPÄNTA AF.
Spoiler title
Spoiler content