SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFTONA a3v~tω2na, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter t. abtonen, abtönen; jfr (FÄRG)TON]
mål. schattera, nyansera, fördrifva (färger). Fint aftonade dagrar. Estlander Konsth. 132 (1867). De hvita och gråa färger .., som äro nödvändiga för att bryta och aftona de lifliga färgerna. Tekn. tidskr. 1877, s. 33. Färgbehandlingen är enkel och kraftfull, med få, men lysande färger utan starkare aftoningar. Upmark i NF 11: 663 (1887). jfr: (Tak-) Plåten strykes på undre sidan ljus och aftonas i blått. Tekn. tidskr. 1878, s. 176.
Spoiler title
Spoiler content