SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFTÄLJA, v.2
Etymologi
[efter t. abzählen; jfr d. aftælle]
(enst., †) (upp)räkna. Dähnert 359 (1746). Dens. (1784, under abzählen). — jfr TÄLJA, v.2
Spoiler title
Spoiler content