SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGARAGAR a1gara4gar, äfv. AGAR a4gar, r.
Etymologi
[af malajiska āgar-āgar, namn på växten Sphærococcus lichenoides Ag., en ätbar hafsalg]
tekn., med. ett slags gelatin. Agar-Agar, kinesisk eller japanesisk gelatin, bengaliskt husblås, är ett vegetabiliskt, lukt- och smaklöst lim, som framställes af alger. Cronquist i NF (1875). H. Enell hos Ekbohrn Främ. ord (1878). En coccus (dvs. en bakterieart), som .. isolerades, och i plattkulturer i gelatin visade långsam tillväxt, .. (visade) i agaragar hastigare tillväxt. C. A. Ljunggren i Nord. med. ark. 1893, nr 33, s. 13. — jfr GLYCERIN-, SOCKER-AGAR.
Ssg: AGARAGAR-KULTUR1030~02. Almquist Helsovårdsl. 150 (1894).
Spoiler title
Spoiler content