SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKADEMISM ak1ademis4m l. 0104, r.; best. -en.
Etymologi
[af fr. académisme]
uppfattning l. riktning, som tillhör en akademi; oftast med en mer l. mindre klandrande bibetydelse. — särsk.
a) Svenska Akademiens (ursprungliga) smakriktning. Den estetiska oppositionen (från götiska förbundet) mot akademismen. G. Göthe i Sv. tidskr. 1875, s. 607.
b) konstriktning, bestämd af den inom en konstakademi rådande smaken. Estlander Konsth. 331 (1867). En konstnär som, utgången från akademismen, sjelfständigt utbildade sig, .. är Gustaf Hasselgren. Eichhorn Stud. 2: 51 (1872).
Spoiler title
Spoiler content