SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKT ak4t, sbst.2, r. (NF 1: 330; m. Dähnert, Nyström, Lindfors, Dalin m. fl.; f. Cavallin, Lundell; jfr E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 456 (1891)).
Ordformer
(acht Hiärne Orth. 135 (1717))
Etymologi
[fsv. akt (acht), af mnt. acht(e), fredlöshetsdom; jfr holl. acht, samt t. acht af mht. âhte af fht. âhta, förföljelse; jfr äfv. fsachs. âhtian, ags. éhtan, förfölja; se för öfr. Tamm Etym. ordb. 4]
eg. med afs. på äldre t. rättsförhållanden: fredlöshet l. tillståndet att vara ställd utom lagens skydd; bann; fågelfrihet; nästan bl. i uttr. förklara ngn i akt l. i rikets akt [efter t. einen in die acht erklären]. Luther blef af Keyser Carl den 5:te i acht förklarad eller biltoger dömd. Hiärne Orth. 135 (1717). Käjsaren, såsom Christenhetens hufvud, hotade med Act, och Påfven, såsom Christi Ståthållare, straffade med Bann. Botin Utk. 571 (1764). Du vet .., att kejsarns makt, / Att påfven sjelf förklarat oss i akt. Böttiger 1: 203 (1834). Ediktet i Worms, hvarigenom Luther .. förklarades i rikets akt, som det hette, d. v. s. sattes utom lagen. Geijer I. 1: 306 (1845). NF (1875). (Sulla) lät .. förklara i akt (dvs. proskribera) alla ämbetsmän, som efter en viss tid verkat i motpartiets tjenst. Törnebladh Därs. 13: 323 (1889). jfr: (Kejsaren) Wil .. sättia Lutherum och hans anhang vthi Acht. Schroderus Osiander 3: 51 (1635). — (mindre br.) i utvidgad anv.: förklara i akt, uppsäga all förbindelse l. allt umgänge med, utstöta ur sin krets. jfr: (Den franske arbetaren) är icke (såsom den tyske) förklarad i ”Acht” såsom philister af råa Minervasöner med ridspö och sporrar. C. A. Hagberg (1835) hos Ahnfelt Inter. ur Sthmslifvet 74. — jfr RIKS-AKT, sbst.2
Ssg: AKT- (Heinrich (1814), Kolmodin Tac. 1: 20 (1833)) l. AKTS- (Dalin Hist. 2: 859 (1750), Botin Utk. 487 (1764), Lundell (1893)) FÖRKLARING3~020. [efter t. acht- l. achts-erklärung] Kejsaren .. utgaf .. denna sällsamma Acts Förklaring .., som dömde de ypperste i Sverige .. Fredlöse til lif och gods. Dalin Hist. 2: 859 (1750). med afs. på fornromerska rättsförhållanden, om proskription: Medborgares aktförklaring. Kolmodin Tac. 1: 20 (1833).
Spoiler title
Spoiler content