SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTARE, m.||ig.; pl. =.
Etymologi
[jfr det liktydiga t. achter]
(†) person, som aktar. — särsk.
1) motsv. AKTA I 1. Lex. Linc. (1640). Strinnholm Hist. 3: 610 (1848).
2) motsv. AKTA I 4. Lex. Linc. (1640, under servans).
3) motsv. AKTA II 2. Serenius (1734, under esteemer). Lind (1749, under achter).