SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTIONERA ak1ʃωne4ra l. -e3ra2 (actione´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[af t. actionieren, fr. actionner]
jur. väcka o. utföra ett åtal mot (ngn), numera i sht å statens vägnar mot en ämbets- l. tjänsteman för fel l. försummelse i tjänsten; äfv. användt i fråga om pressåtal. Then som actioneras. 2 RARP 5: 114 (1727). Man vill aktionera dig (dvs. Geijer) för din bok. Tegnér 5: 216 (1821). NF 1: 334 (1875).
Spoiler title
Spoiler content